โครงการประชุมสัมมนาหน่วยงานต้นสังกัดที่ทำการหักเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม จัดประชุมโครงการสัมมนาหน่วยงานต้นสังกัดที่ทำการหักเงินสงเคราะห์รายศพสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.นายปรารถนา พละมา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ มีนางเอมอร จันทร์นนท์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ บรรยายเรื่อง ระเบียบ ช.พ.ค.-ช.พ.ส. หน้าที่และสิทธิประโยชน์ของสมาชิกและนางศิรินภรณ์ นันนิยงค์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ บรรยายเรื่อง การจัดเก็บเงินและการนำส่งเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค.-ช.พ.ส. พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต้นสังกัดเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จำนวน 90 คน วัถุตประสงค์คือ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต้นสังกัดได้รับความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ ช.พ.ค.-ช.พ.ส. รวมถึงการจัดเก็บเงินและการนำส่งเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ณ ห้องประชุมโพนสวรรค์ โรงแรมพักพิงอิงโขง ตำบลหนองแสง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

IMG_9129

IMG_9128

IMG_9132

IMG_9137

IMG_9150

IMG_9153

IMG_9138

S__3596344

IMG_9140

IMG_9144

IMG_9148