โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ “เพื่อนช่วยเพื่อน”

เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักงาน สกสค.จังหวัด นครพนม โดยศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม และคณะกรรมการชมรมครูนอกประจำการ ประจำจังหวัดนครพนม ได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ “เพื่อนช่วยเพื่อน” โดยจัดเลี้ยงอาหารกลางวันผู้สูงอายุและจัดกิจกรรมนันทนาการ ณ ศูนย์พัฒนาจัดการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
IMG_7739
IMG_7740
IMG_7733
IMG_7744
IMG_7743
IMG_7749
IMG_7747
IMG_7753
IMG_7757
IMG_7732IMG_7735