โครงการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ หลักสูตร “พัฒนาคนและองค์กรด้วยหลักคิดบวกและการทำงานเป็นทีม”

ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้า ร่วมสัมมนาโครงการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ หลักสูตร “พัฒนาคนและองค์กรด้วยหลักคิดบวกและการทำงานเป็นทีม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี
beWUHEh8tY_1534838833 8IrQuO0Dwy_1534838848
1534909468032 1534909462047
1534909479265 1534909453734