โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินกิจการ ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม จัดประชุมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินกิจการ ช.พ.ค.-ช.พ.ส. โดยมี ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน. ปฏิบัติการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ และมี ดร.วีระศักดิ์ แสงสารพันธ์ ผอ.สำนัก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง หน้าที่และสิทธิประโยชน์ของสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมโครงการดังกล่าว จำนวน 150 คน ณ ศูนย์ประชุมพักพิงอิงโขง โรงแรมพักพิงอิงโขง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

S__3579956

IMG_9096

IMG_9092

48649