ร่วมเป็นประธานกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่บรรจุใหม่ สำนักงาน สกสค. จังหวัดบึงกาฬ

2