มอบเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายศาสนพิธี สมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม

เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒ นายปรารถนา พละมา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม มอบพวงหรีดและเงินสนับสนุนศาสนพิธี นายสมาน จันทะสิน สมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม ณ วัดศรีเทพประดิษฐาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
IMG_7145
IMG_7148