Big Cleaning Day

เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ นายปรารถนา พละมา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day” สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย สร้างความสามัคคี ปรับบรรยากาศการทำงาน และบริเวณสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม เพื่อรองรับการให้บริการครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดนครพนม
IMG_7606
IMG_7608
IMG_7605
IMG_7607
IMG_7604
IMG_7603
IMG_7602